הידברות היום - טראמפ מתרגשת | הרב, החייל וההחלטה המפתיעה | שולי רנד בסימן שאלה | חני ויינרוט נוגעת ללב | הרב והחייל


"אין לך כבוד שבת גדול מזה", אמר הרב זילברשטיין בהתרגשות לחייל שלבש בשבת את מדי הצבא, כדי למנוע מאמו לכבסם תוך חילול שבת
הרב זילברשטיין פסק: "להעלות לתורה את החייל עם מדי הצבא"

תגובות