הרב יצחק יוסף שליט"א - אכל בשר ומסופק אם עברו 6 שעות

תגובות