הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת בהעלותך - המשך הלכות בשר וחלב - תשע"ז - 2017

נושאי השיעור בתמצית (יש עוד אבל ו-שגיאות מי יבין) היו: המתנה בין בשר לחלב, מתי ולמה אפשר להקל ב5 וחצי שעות, טעמים להמתנה בין בשר לחלב (נפקא מינה ודוגמאות), האם צריך לייחד שינים תותבות לבשר וחלב, האם צריך להמתין בין גבינה לבשר, בשר בין השינים לאחר 6 שעות, צחצוח שינים בערב פסח לאחר אכילת חמץ, האם לחוש לחלומות (חלומות ע"י מלאך או שד), תיקונים כיום ע"י תורה, שו"ת מן השמים (ברכת נשים על מצוות שהזמן גרמא ו6 שעות בין בשר לחלב) ולא בשמים היא, סיפור על שם השם וארבעת המינים בתור סיוע להלכה, סיפור על התרת עגונות בהקשר לחלום ולהלכה, הבדל בין בשר ללחם שבין השינים לאחר 6 שעות, מה איסור דרבנן ומה דאורייתא בבשר וחלב, מים אחרונים הרגו את הנפש, מים אחרונים חובה בזמן הזה ועל מרן זצ"ל, סיפור על כיסוי הראש בחו"ל ודין כיפה, מים הראשונים האכילו חזיר, בישול בהמות טמאות, הסתחרות בחיות טמאות, סיפור עם מרן זצ"ל על קוף עם כיפה, סיפור עם הרב על תוכי, מסקנה לבישול בהמות טמאות.

תגובות