הרב יצחק יוסף שליט"א - ברכת אשר יצר אתכם בדין

תגובות