הרב יצחק יוסף שליט"א - תושב הארץ שנוסע לחול ביום שני של גלויות

תגובות