הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת בהר - בחוקותי - תשע"ז - 2017

נושאי השיעור בתמצית (יש עוד אבל ו-שגיאות מי יבין) היו: קידוש ליל שבועות, סעודת מצוה בבית הכנסת, קידוש ליל שבת בבית הכנסת, להוסיף מחול על הקודש, קידוש ואכילה מבעוד יום, לימוד משנ"ב עם עוד פוסקים (ספק בירך ברכות התורה), מרן בכנס דרשו אודות לימוד משנ"ב עם עוד פוסקים, תפילה של גדולי הדור, חזרה בעשרה, לא להתעסק בחזרה בדברים אחרים, גם פוסקים ספרדים, מסקנה קידוש ואכילה מבעוד יום, כיצד מרן הציע ללמוד סדר הלכה, החרם שהיה על הפרי מגדים, תפילין לאחר ערבית של שבת מבעוד יום, הלכה לספרדים ולאשכנזים ו'שנאת חינם' וקמא קמא בטיל, דקדוק מרן על כל הלכה, נפקא מינה לתוספת מחול על הקודש (קידוש שמחת תורה, הנחת תפילין לאחר ערבית מבעוד יום ועוד), שמועה רחוקה וקרובה, שמועה רחוקה עם הרבנית ומרן במצרים, מעשה באשה צדקת שקיבלה תוספת מבעוד יום בחג על שמועה רחוקה, הגעה להלכה בעקבות כללי הפסיקה.

תגובות