הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת במדבר - הלכות שבועות - תשע"ז - 2017

נושאי השיעור בתמצית (יש עוד אבל ו-שגיאות מי יבין) היו: קבלת התורה, תיקון ליל שבועות, תענית דיבור, מעשה ספר תורה שנפל, מה ללמוד בליל שבועות ומשל המגיד מדובנא והגר"א, סדר הלימוד בחזון עובדיה, לימוד ליל שבועות עם מרן זצ"ל, ברכות התורה והפסקת אכילה בעמוד השחר, שתיה לאחר עה"ש, תענית של דיינים, כשבירך לאחר עה"ש, "אנחנו לא בעלים על התורה", מעשה מרן זצ"ל ועיתונאי ומכנסים לנשים, מעשה כיצד להתנהג כשנמצאים במקום עם זמרת, ברכות התורה מבוקר לבוקר, ברכות השחר לאחר לימוד כל הלילה, לשפוך מים בשבועות, תפילה בעמוד השחר, הרב לופס זצל ותפילה בנץ, מה לאכול קודם בשבועות חלב ובשר או להיפך, טעמים למאכלי חלב בשבועות, אכילת בשר לאחר חלב כיצד, אכילת בשר לאחר דגים ואיסור אכילתם ביחד, לגדור גדר בעצמו כשאירעה תקלה לידו, בשר לאחר חלב לדברי הזוה"ק, תפילין בחול המועד לזוהר הקדוש ולמרן השו"ע, כשיש מחלוקת בין המקובלים לפשטנים, המתנה פחות משש שעות בין בשר לחלב ו"ריח של תורה".

תגובות