הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת אמור - תשע"ז - 2017

טעם המדורות בל"ג בעומר, מעשה פטירת דוד המלך ע"ה, כשמרן זצ"ל היה במירון, פעם ראשונה של מרן זצ"ל במירון, תורה נקנית במיעוט שיחה, ספירת העומר כשיש ריח רע, נוסח הפרשת תרומות ומעשרות בסידור חזון עובדיה, (דמאי וקימה לזקן וחכם בבית המרחץ), מצוות במקומות המטונפים, מה זה רבו מובהק, שחיטה במקום עם ריח רע, שחיטה של פעם ליד הערבים, למה מברכים על השחיטה, מרן והרב גורן על שחיטה ועל בשר, מסקנה ספירת העומר במקום עם ריח רע, מצוות בין אדם לחברו במקומות המטונפים (כגון חסד צדקה כיבוד הורים) ושלא צריכות כוונה, מעשה עם רבי עקיבא ורבי טרפון עם קושיות ותירוצים, ספירת העומר בשפה מובנת, מעשה עם הרב כשהעביר שיעור בכלא רמלה, מצוות הלואה, למה לא סופרים יומיים בחו"ל ופתרון, מתי מועיל תנאי במצוות, מסקנה ספירת ספק אם נקראת ספירה ובלי ברכה, מסקנה ספירה בלועזית.

תגובות