הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת השבוע - פרשת במדבר - תשע"ו - 2016

למה בארץ ישראל ובחוץ לארץ לא יקראו בשבת זו את אותה פרשה?
מדוע יש בתורה פרשות מחוברות?
איזה דיל ניסו הגויים לסגור עם הקדוש ברוך הוא והאם הצליחו?
כמה טונות שקל ארון הברית ואיך הרימו אותו?
וכיצד הצליח רבי חנינא בן דוסא העני להביא מתנה יוקרתית לבית המקדש?

Rabbi Baruch Rosenblum - Weekly Torah Portion - Parashat Bamidbar - 5777 - 2017
7

תגובות