הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - הנאה ממעשה שבת

תגובות