הרב יצחק יוסף שליט"א - קטן יכול לברך 'הגומל'

תגובות