הרב יצחק יוסף שליט"א - טעה ואמר 'משיב הרוח'

תגובות