הרב יצחק יוסף שליט"א - ברך ברכת 'המפיל' ואביו נכנס לחדר

תגובות