הרב יצחק יוסף שליט"א - ברך 'המפיל' ולא ספר עומר

תגובות