הרב יצחק יוסף שליט"א - מי ששכח 'רצה' בברכת המזון של סעודת שלישית

תגובות