הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - חימום ביצה בשבת ודין דם הנמצא בביצים

תגובות