הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - הנאה ממעשה שבת, סתירה במשנה ברורה

תגובות