הרב יצחק יוסף שליט"א - ספק אם בירך עומר בלילה אך בטוח שלא בירך ביום

תגובות