✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילה ✡✡✡

תגובות