הידברות היום - מאין הגיעו ההחלטות הפתאומיות של אחשוורוש, שהביאו לנס פורים? | חני וינרוט:" לפני שש שנים אמרו לי להיפרד" | סגולות לתענית אסתר | חודש האישה - לא נשי | התחדשות בערוץ הידברות | מקבץ הומור

"לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפץ יטנו" – מי מכוון את ליבם של המלכים והשרים נגד עם ישראל? וכיצד הגיע המן לשנאה כה עמוקה לעם היהודי?

תגובות