✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - לא חייב להבין כל מילה בפרשת זכור ✡✡✡

תגובות