✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - אם לא שמע מילה אחת במגילה לא יצא ידי חובה ✡✡✡

תגובות