✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - האם לאמר 'לשם יחוד' בפרשת זכור ✡✡✡

תגובות