✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - קטן לא מוציא בקריאת מגילה ✡✡✡

תגובות