✡✡✡ הרב יצחק פנגר שליט"א - הידברות - סודו של יום הפורים ✡✡✡

חג הפורים מבוסס על מגילת אסתר ומאופיין בכמה מצוות עיקריות: קריאת מגילת אסתר, סעודת פורים - משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.

הרב פנגר יורד לעומק של מצוות חג הפורים.

Rabbi Yitzhak Fanger - Hidabroot - Secret of Purim day

תגובות