✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - להזהיר את הילדים והמבוגרים שלא להרעיש במגילה ✡✡✡

תגובות