הרב מאיר מאזוז שליט"א - ישיבת כסא רחמים - פרשת השבוע - תענית אסתר - תשע"ז - 2017

הלכות לתענית אסתר | מדוע בזמן הגאונים היו עושים את צום תענית אסתר אחרי חודש ניסן? | עיתונאי אמריקאי: 'כל פעם שבאמריקה מדברים על שתי מדינות לשני עמים רעה באה עליהם' | הרמזים המיוחדים שיש במגילת אסתר שאינם ניתנים לתרגום | היכן צריך להאריך במילת 'המלך'?

זמן עלות השחר (תחילת התענית) | אכילה ושתיה קודם עלות השחר | התפלות המיוחדות לתענית אסתר שהיו בזמן הראשונים | עיתונאי אמריקאי: 'כל פעם שבאמריקה מדברים על שתי מדינות לשני עמים רעה באה עליהם' | מי הם הפטורים מתענית זו? | חיוב יולדת בתענית אחר שלושים יום מהלידה | מדוע בזמן הגאונים היו עושים את צום תענית אסתר אחרי חודש ניסן? | היכן צריך להאריך במילת 'המלך'? | מדוע הרב יעקב חיים סופר לא פתח ר"ת של יבי"א? | הרמזים המיוחדים שיש במגילת אסתר שאינם ניתנים לתרגום | מאות הפירושים שיש למגילת אסתר | מי היה הרשב"א הלוי? | חידוש שאומרים בשם הגר"א בשם מדרש, ומקורו בספר מנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ.

תגובות