✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - לכוון לצאת ידי חובה בפרשת זכור ✡✡✡

תגובות