הרב זמיר כהן, פרשת וארא - עמידה בנסיונות / Rabbi Zamir Cohen, Parshat Va...

תגובות