ה.זמיר כהן, פרשת וישלח/R.Zamir Cohen, Parshat Vayishlach - Who is rich? ...

תגובות