הרב זמיר כהן, פרשת מקץ - מדת הענווה / Rabbi Zamir Cohen, Parshat Miketz ...

תגובות