הרב אורי זוהר, פרשת וישלח / Rabbi Uri Zohar, Parshat Vayishlach ✔

תגובות