הרב אורי זוהר, פרשת וישב / Rabbi Uri Zohar, Parshat Vayeshev ✔

תגובות