✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - האם חייב להקפיד על זמן ההדלקה ✡✡✡

תגובות