✡✡✡ ה. יוסף מזרחי - פרשת ויצא - צדיק בעיר, חלום יעקב, ברכת ה ליעקב, שער ...

תגובות