✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - להחמיר בצאת שבת כדעת רבינו תם ✡✡✡

תגובות