✡ הרב יוסף בן פורת שליט"א-פרשת השבוע-פרשת וישלח-חשיבות ההתייעצות לפני הח...

תגובות