✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ויצא - תשע"ו - 2015 ✡✡✡

תגובות