✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - דין כיור שהמים נשפכים לגינה ✡✡✡

תגובות