✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - מותר להפעיל ממטרות על ידי שעון שב...

תגובות