✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - דין גרמא בשבת ✡✡✡

תגובות