✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הכנסת כביסה למכונה סמוך לשבת ✡✡✡

תגובות