✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - שלא ליטול ידיים בגינה ✡✡✡

תגובות