✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - לפתוח חלון המונח בו עציץ ✡✡✡

תגובות