✡✡✡ הרב מאיר מאזוז שליט"א - פרשת לך לך - מה נכתב במסכת עבודה זרה של אברה...

תגובות