✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת וירא - תשע"ז - 2016 ✡✡✡

תגובות