ה.זמיר כהן, פ.האזינו / R.Zamir Cohen, P.Haazinu, Positive forgetting and...

תגובות