✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - טוב להחמיר ולהשתמש בגנרטור בשבת ✡✡✡

תגובות