✡✡✡ הרב מאיר מאזוז שליט"א - פרשת בראשית - אפסיות האדם מול הבריאה - תשע"ז...

תגובות