הרב יצחק יוסף שליט"א - שיעור מוצאי שבת פרשת ניצבים - תשע"ו 2016

תגובות